Czym jest chłoniak Hodgkina?


Chłoniak Hodgkina chorobą nowotworową układu chłonnego. Chłoniak Hodgkina dzieli się na częstszą postać klasyczną i znacznie rzadszą nieklasyczną. Postać klasyczna dzieli się na cztery podtypy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie nacieku otaczającego komórki nowotworowe: stwardnienie guzkowe (NS), postać mieszanokomórkową (MC), postać bogatą w limfocyty (LR) i najrzadszą postać zaniku limfocytów (LD) oraz). Druga postać chłoniaka Hodgkina – nieklasyczna, to postać guzkowa z przewagą limfocytów, której nie należy mylić z postacią klasyczna bogatą w limfocyty.

Do badania mogą zostać włączeni tylko chorzy z klasyczną postacią chłoniaka Hodgkina, chorzy z postacią nieklasyczną czyli z postacią guzkową z przewagą limfocytów nie mogą uczestniczyć w badaniu. Informacja o postaci chłoniaka Hodgkina znajduje się na wyniku badania histopatologicznego.

Więcej informacji na temat chłoniaka Hodgkina znajdziesz pod poniższym linkiem: https://hematoonkologia.pl/informacje-dla-chorych/news/id/3718-chloniak-hodgkina-czyli-poczatek-onkologii-klinicznej


Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022