Leczenie niwolumabem


Niwolumab jest innym sposobem leczenia niż klasyczna chemioterapia ponieważ angażuje własne limfocyty T pacjenta i aktywuje odpowiedź jego układu odpornościowego. Niwolmab jest szeroko stosowany w leczeniu nie tylko chłoniaka Hodgkina ale także w innych chorobach nowotworowych i jest lekiem o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa. Trochę niespodziewaną ale bardzo korzystną cechą działania niwolumabu potwierdzoną przez kilka doniesień jest obserwacja, że niwolumab uwrażliwia organizm pacjenta na działalnie klasycznej chemioterapii nawet jeśli wcześniej była na nią opornosć. Dlatego badaniu klinicznym N-Burgund leczenie niwolumabem poprzedza leczenie standardową chemioterapią. Jedynym przeciwskazaniem do podawania niwolumabu są współistniejące choroby autoimmunologiczne.

W badaniu klinicznym N-BURGUNG, uczestnik badania otrzyma 3 dawki niwolumabu, po którym rozpocznie leczenie chemioterapią BGD: bendamustyna, gemcytabina i deksametazon. Po otrzymaniu 2 cykli chemioterapii BGD jeśli uzyska się odpowiedź chory zostanie poddany autologicznej transplantacji szpiku celem pogłębienia odpowiedzi na leczenie

Jak ocenimy odpowiedź na leczenie?

Przed rozpoczęciem leczenia każdy pacjent będzie miał wykonane badanie PET-TK, które będzie wynikiem jego obecnego stanu choroby. Pierwsza odpowiedź na leczenie zostanie zweryfikowana po 3 cyklach niwolumabu – około 14 dni po podaniu 3 cyklu w badaniu PET-TK, a kolejna po 2 cyklach chemioterapii (PET-TK). Po okresie leczenie pacjent zostanie poddany autologicznej transplantacji szpiku. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na leczenie, udział w badaniu klinicznym zostanie zakończony.


Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022