Sponsor


Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z największych beneficjentów konkursów Agencji Badań Medycznych wpierających akademickie badania kliniczne. Występując w roli Sponsora, Gdański Uniwersytet Medyczny może realizować niekomercyjne badania kliniczne. Gdański Uniwersytet Medyczny wprowadził jednolitych standardy realizacji badań i wysoką jakość obsługi pacjentów. Gdański Uniwersytet Medyczny i wielospecjalistyczny szpital kliniczny – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne tworzą unikatowy w skali europejskiej ośrodek prowadzący badania nad nowymi strategiami terapeutycznych i metodami diagnostyki w celu opracowywania nowoczesnych, niestosowanych do tej pory terapii zabiegowych i farmakologicznych.

Czym charakteryzują się niekomercyjne badania kliniczne?

Najważniejsze cechy badań klinicznych niekomercyjnych:

 • celem niekomercyjnych badań klinicznych jest poszerzanie wiedzy i rozwój praktyki klinicznej,

 • nie służą one osiąganiu zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych oraz wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi,

 • koncentrują się głównie na analizie skuteczność leków będących już na rynku, w innym dawkowaniu lub w innym wskazaniu niż zarejestrowane,

 • dotyczą zarówno projektów jednoośrodkowych, jak i wieloośrodkowych,  prowadzonych w jednym kraju, albo badań międzynarodowych,

 • mogą być przeprowadzone na dużej liczbie chorych, ale również na małej populacji kilkunastu pacjentów,

 • planowane są przeważnie w kluczowych dziedzinach terapeutycznych, ale dotyczą także chorób rzadkich, gdzie poszukiwane są nowe metody leczenia.

Co zyskujemy dzięki realizacji niekomercyjnych badań klinicznych?

Niekomercyjne badania kliniczne:

 • opracowują się nowe metody terapeutyczne w przypadku skomplikowanych problemów zdrowotnych,

 • często są jedyną możliwością podjęcia terapii przez pacjentów,

 • przynoszą realne korzyści finansowe, poprzez optymalizację wydatków związanych z nowymi i kosztownymi metodami leczenia,

 • zwiększają rangę naukową Polski w dziedzinie nauk medycznych,

 • niosą rozwój krajowych badań naukowych oraz współpracy w ramach europejskich sieci akademickich.


Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022