Dla kogo badanie N-BURGUND?

  • Chorzy z nawrotem wcześniej potwierdzonego badaniem histopatologicznym klasycznego chłoniaka Hodgkina włączając chorych pierwotnie opornych (chorych którzy nie uzyskali odpowiedzi po pierwszej linii terapii lub u którego nastąpiła wznowa w ciągu 3 miesięcy od zakończenia leczenia. Dodatni wynik badania PET po 2 cyklu chemioterapii 1 linii również spełnia kryterium pierwotnej oporności
  • Wiek ≥18 lat
  • Obecność co najmniej jednej zmiany mierzalnej

Skąd nazwa badania? Badanie N-Burgund jest kontynuacją badania Burgund prowadzonego przez Polską Grupę Badawczą Chłoniaków. Skrót „BURGUND” pochodzi od pierwszych liter tytułu badania w którym ocenia skuteczność chemioterapii BGD (Bendamustyna, Gemcytabina, Deksametazon) w 2 linii leczenia u chorych na nawrotową/oporną postać chłoniaka Hodgkina. N-BURGUND to nowy BURGUND z racji zastosowania Niwolumabu przed chemioterapia BGD

Jeśli nie kwalifikujesz się do badania N-BURGUND, Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje inne badanie kliniczne dla pacjentów z klasyczną postacią chłoniaka Hodgkina. W celu pozyskania informacji wejdź na stronę: https://badaniakliniczne.gumed.edu.pl/66563.html lub znajdź badania kliniczne dla chorych z rozpoznaniem chłoniaka Hodgkina w międzynarodowej bazie badań: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=hodgkin&cntry=PL&Search=Apply&recrs=a&age_v=&gndr=&type=&rslt=


01234567890

LICZBA OŚRODKÓW


01234567890

LICZBA BADACZY0123456789001234567890

LICZBA PACJENTÓW


01234567890 lat

CZAS TRWANIA


Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022