Znajdź najbliższy ośrodek i umów się na wizytę


Klinika Hematologii i Transplantologii
Uniwersyteckie Centrum KliniczneGodziny pracy


Mon – Wed
8:00 AM – 7:00 PM
Thu
8:00 AM – 5:00 PM
Fri
8:00 AM – 5:00 PM
Sat – Sun
Closed

Kontakt


Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut BadawczyGodziny pracy


Mon – Wed
8:00 AM – 7:00 PM
Thu
8:00 AM – 5:00 PM
Fri
8:00 AM – 5:00 PM
Sat – Sun
Closed

Kontakt


Instytut Hematologii i TransfuzjologiiGodziny pracy


Mon – Wed
8:00 AM – 7:00 PM
Thu
8:00 AM – 5:00 PM
Fri
8:00 AM – 5:00 PM
Sat – Sun
Closed

Kontakt


Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicz a-Radeckiego we WrocławiuGodziny pracy


Mon – Wed
8:00 AM – 7:00 PM
Thu
8:00 AM – 5:00 PM
Fri
8:00 AM – 5:00 PM
Sat – Sun
Closed

Kontakt


Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w GliwicachGodziny pracy


Mon – Wed
8:00 AM – 7:00 PM
Thu
8:00 AM – 5:00 PM
Fri
8:00 AM – 5:00 PM
Sat – Sun
Closed

Kontakt


Oddział Kliniczny Hematologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii
w OlsztynieGodziny pracy


Mon – Wed
8:00 AM – 7:00 PM
Thu
8:00 AM – 5:00 PM
Fri
8:00 AM – 5:00 PM
Sat – Sun
Closed

Kontakt


Oddział Kliniczny Hematologii
Szpital Uniwersytecki w KrakowieGodziny pracy


Mon – Wed
8:00 AM – 7:00 PM
Thu
8:00 AM – 5:00 PM
Fri
8:00 AM – 5:00 PM
Sat – Sun
Closed

Kontakt

Jeżeli nie udało Ci się skontaktować z wybranym ośrodkiem napisz do nas:
Marta Bednarek marta.bednarek@gumed.edu.pl
Blanka Seklecka blanka.seklecka@gumed.edu.pl


Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022