Pytania i odpowiedzi


Czy udział w badaniu jest bezpieczny?

Badania kliniczne podlegają bardzo rygorystycznym przepisom oraz kodeksom etycznym, celem zapewnienia bezpieczeństwa każdej osobie zgłaszającej się do badania.


Z kim mogę skonsultować swoje pytania odnośnie badania?

Wszelkie pytania, wątpliwości może Pani skonsultować z lekarzem specjalistą, który jest odpowiedzialny za prowadzenie badania w ośrodku badań klinicznych.


Czym są badania kliniczne?

Badania kliniczne prowadzone są:

  • pod nadzorem lekarzy specjalistów
  • za zgodą niezależnej Komisji Bioetycznej
  • za zgodą Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • po udzieleniu świadomej zgody przez uczestnika badania
  • w celu określenia skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi

Badania kliniczne a COVID-19

Nasi badacze dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą ochronę uczestników badania. Ośrodki kliniczne wdrożyły specjalne procedury sanitarne, aby umożliwić bezpieczny udział pacjentów podczas wizyt w placówkach.

Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022