Koordynator krajowy

prof. Jan Maciej Zaucha

Prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha – profesor z dziedziny nauk medycznych, specjalista z zakresu hematologii i transplantologii, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca akademicki na wydziale lekarskim i nauk o zdrowiu.

Autor ponad 238 publikacji (IF 335,9), promotor 4 prac doktorskich, swoje doświadczenia zawodowe i naukowe zdobywał początkową pod opieką dr Krystyny Szulczyńskiej, Prof Andrzeja Hellmanna, a następnie pod opieką prof. Rainera Storby i prof. Beverly Torok-Storb, kierujących Zakładem Biologii Transplantacji Szpiku Kostnego w Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle (USA).

Obecnie zainteresowania naukowe i zawodowe Profesora Zauchy skupiają się na chłoniaku Hodgkina. Porfesor Zaucha kieruje sekcją Chłonika Hodgkina w Polskiej Grupie Badawczej Chłoniaków. Był głównym badaczem ogólnopolskiego badania obserwacyjne dotyczącego zastosowania wczesnego badania PET w ocenie odpowiedzi na leczenie u chorych na chłoniaka Hodgkina. Jest głównym badaczem badania BURGUND oceniające rolę chemioterapii BGD w nawrotowym /opornym chłoniaku Hodgkina. Wspólnie z prof. Andrea Gallamini z WŁoch, który jest pionierem w zastosowaniu badania PET w ocenie stanu zaawansowania i odpowiedzi na leczenie u chorych na chłoniaka Hodgkina, prowadzi międzynarodowe badania kliniczne RAFTING-2019 finansowanego przez Agencje Badań Medycznych.

Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022