Dzień Hematologii 2023

12/10/2023 by user0
Zrzut-ekranu-2023-10-10-110652-1200x680.png

Tegoroczny Dzień Hematologii (Hematology Day 2023) odbył się w Poznaniu. W tym roku  wydarzenie zatytułowane zostało ,,Chłoniak Hodgkina – Wielki Nauczyciel”. Odbiorcami byli pacjenci, specjaliści oraz badacze. Prelegentami byli wybitni hematoonkolodzy: prof. Jan Maciej Zaucha z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Ralf Kuppers z Uniwersytetu w Duisburgu-Esse. W trakcie wykładu Pana Profesora Jana Macieja Zauchy pt. ,,Trudna wczesna postać chłoniaka Hodgkina” zostało również zaprezentowane niekomercyjne badanie kliniczne N-BURGUND.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Badanie kliniczne prowadzone jest pod nadzorem niezależnej Komisji Bioetycznej i za zgodą Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Badanie kliniczne zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2020/ABM/01/00103) okres realizacji w latach 29.03.2021 r. - 29.03.2027 r.
Wartość projektu: 17 117 037,96 zł
wartość dofinansowania 17 117 037,96 zł

Copyright by Masha Regulatory Service 2022